a OSADY DRSNEJCH DĚDKŮ a S.O.T. a T.O. SEN
Vlajka T.O.Sen

Vlajka T.O.Sen

Kubrt Samorost

Kubrt Samorost

T.O. Drsnejch dědků

T.O. Drsnejch dědků

S.O.T. Trutnov

S.O.T. Trutnov

Ohio

Ohio

Shantal

Shantal

Kamarádi janovických skal

Kamarádi janovických skal

Severáci

Severáci

Samotář

Samotář

Ontario

Ontario

Krakonošovo Quantanamo

Krakonošovo Quantanamo

ROY

ROY

YaKo

YaKo

Kamarádi Staré řeky

Kamarádi Staré řeky

Tři orlí pera

Tři orlí pera

Tři orlí pera je souhrnný název pro tři náročné celodenní zkoušky, které plní starší táborníci, zpravidla na letních táborech.

Zkouška se sestává z:

orlího pera mlčení – ( mlčenka ) 24 hodin vydržet nemluvit (ani hlasitě kašlat,                kýchat apod.)

orlího pera hladu – ( hladovka ) 24 hodin bez jídla, pouze čistá voda (nebo hořký čaj) na pití

orlího pera samoty - ( samotka ) 24 hodin mimo tábor, s omezenou zásobou potravin, avšak s úkoly (např. pozorování tábora, dojít na nějaké místo a něco splnit ), které mu uloží vedoucí tábora, včetně přespání pod širákem. ( Někdy je tato zkouška, zvláště pro dívky dělána mimo noc. To znamená, že se na noc vrátí do tábora a plnění zkoušky pokračuje následujícího dne - proto má tedy varianta samotky 2 verze a to: 24 hodin a verzi 12 a 12 )

U skautů smí tuto zkoušku dělat pouze ti, kteří dovršili věk 14 let a zároveň mají splněný tzv. 1. stupeň.

Plnění Orlích per se liší oddíl od oddílu. V některých oddílech jsou zkoušky mlčení a hladu spojeny a zkouška samoty je rozdělena na den mimo tábor a přenocování pod širákem. Někdy bývá přehozeno pořadí prvních dvou zkoušek. V některých oddílech je taky k vidění to, že je k třem zkouškám je přidaná ještě další - zvláštní, nad rámec. Někde se zahajuje slavnostně na ranním nástupu celého tábora, a to tak, že zkoušený zabodne svůj nůž s cedulkou (popisem zkoušky a své přezdívky) do stožáru s vlajkou. Tak je osazenstvem celého tábora veřejně kontrolován, zda plní řádně podmínky své zkoušky.

Po splnění těchto tří náročných úkolů skauti dostanou oválnou nášivku na rukáv, které jsou, spolu s nášivkami o splnění odborných zkoušek pýchou o zdatnosti každého junáka.

14.03.2010 21:18:07
MilanMackerle
AHOJ NĚKDY,NĚKDE.
SVĚT JE MALEJ.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one